Szukaj haseł:

Siedziba spółki

Siedziba spółki – siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Zgodnie z przepisami prawa w umowie spółki obligatoryjnym wymogiem jest podanie siedziby – miasta (miejscowości), które musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – a nie adresu siedziby. Bezpieczniej zatem jest podać jedynie samą miejscowość (np. Warszawa), ale już bez określania jej adresu (np. ul. Puławska 100, kod pocztowy 00-089). W innym wypadku, gdy podmiot będzie chciał zmienić adres w ramach tej samej miejscowości, będzie zmuszony zmienić również umowę spółki, co może okazać się kosztowne (gdy umowa spółki wymaga aktu notarialnego).

Adres spółki powinien zawierać nazwę ulicy wraz z podaniem numeru budynku oraz lokalu, o ile takowy występuje, wraz z kodem pocztowym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top