Szukaj haseł:

Split payment

Split payment, zwany inaczej mechanizmem podzielonej płatności, wszedł w życie 1 lipca 2018 r., za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 2174). Jest to sposób walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez zastosowanie podzielonego sposobu płatności w transakcjach B2B, czyli transakcjach zawieranych pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami gospodarczymi.

Mechanizm split payment polega na tym, że kwota podatku VAT zostaje wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia i trafia na odrębny rachunek bankowy, nazywany rachunkiem VAT, do którego ograniczony jest dostęp sprzedawcy. Nabywca dalej będzie dokonywał jednego przelewu, lecz przy użyciu komunikatu będzie zobowiązany do wskazania numeru faktury, numeru NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę podatku VAT (razem daje to kwotę brutto). Samo otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem lub SKOK-iem, które będą zobowiązane do prowadzenia danego rachunku rozliczeniowego. Obowiązek zrealizowania mechanizmu podzielnej płatności dotyczy tylko transakcji, gdzie u nabywcy towaru lub usługi powstaje należny do odliczenia podatek.

Split payment niekorzystnie wpływa na płynność finansową podatników, z uwagi na to, że środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wypłacone jedynie w celu:

  • zapłaty podatku VAT;
  • zapłacenia zobowiązań wobec kontrahentów, jedynie część podatku VAT wskazana na fakturze;
  • przekazanie środków na inny własny rachunek VAT, który jest założony w tym samym banku;
  • przekazanie środków na własny rachunek rozliczeniowy, jedynie za zgodą właściwego Urzędu Skarbowego.

Plusami mechanizmu podzielonej płatności jest:

  1. niestosowanie podwyższonych odsetek od zaległości w VAT;
  2. zwrot podatku VAT przebiega szybciej;
  3. brak sankcji VAT;
  4. może występować solidarna odpowiedzialność dłużników;
  5. następuje wcześniejsza zapłata podatku VAT;

Split payment może być stosowany przez nabywcę bez wiedzy oraz zgody dostawcy. Wszedł w życie jako dobrowolna funkcja rozliczania działalności VAT, przymusowo obejmująca tylko tzw. branże podwyższonego ryzyka powstawania nieprawidłowości, jak branża transportowa, czy paliwowa, jednak z każdym rokiem jego obligatoryjność rozszerza się na coraz większy zakres branż.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top