Szukaj haseł:

STIR

STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, to instytucja wprowadzona w celu uszczelnienia systemu podatkowego, poprzez zapobieganie wykorzystywania sektora finansowego do przestępstw skarbowych. Zadaniem STIR-u jest wczesne wykrycie i powstrzymanie transferu środków poza polski system bankowy, które powinny być przeznaczone na opłatę podatków oraz ceł, jak i przewidzianych za nie odsetek.

Założeniem regulacji jest eliminacja z obrotu gospodarczego przedsiębiorców, którzy unikają płacenia podatków. Wpłynąć ma to na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W praktyce STIR pozwala organom Krajowej Administracji Skarbowej prześwietlać rachunki bankowe przedsiębiorców w poszukiwaniu nieprawidłowości skarbowych. Gdy na takie, zdaniem systemu, natrafi, szef KAS może dokonać blokady zgromadzonych na rachunku środków na okres 72 godzin. Jeśli skarbówka stwierdzi nieprawidłowości, a szacowana kwota zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro, przedłuży ten okres do 3 miesięcy.

System teleinformatycznej izby rozliczeniowej obowiązuje od 13 stycznia 2018 r., gdy został wprowadzony do Ordynacji podatkowej Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017, poz. 2491), w rozdziale IIIB pod tytułem: „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”.

Celem systemu STIR jest przetwarzanie danych przekazywanych przez banki i SKOK-i, w celu ustalenia wskaźnika ryzyka wykorzystywania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top