Szukaj haseł:

Dostęp do informacji publicznej – zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.

Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – to sprawozdanie, które na mocy Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych – katalog tych działań został wskazany w Ustawie

Pojęcie administracji – administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu

Back to top