Szukaj haseł:

to związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz produkcją, przetwarzaniem i przechowywaniem wyrobów akcyzowych, gwarancja zapłaty

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) – jest, zgodnie z definicją zawartą w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia

To podatnik zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

Back to top