Szukaj haseł:

Prawo prasowe – to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających działalność prasy, a także reguły wykonywania i dopuszczalnego ograniczania

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – to działania mające na celu walkę ze zjawiskiem prania pieniędzy i terroryzmem, regulowane

 to gałąź prawa cywilnego kumulująca zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne. Tworzą ją różnorodne akty prawne, ale podstawowym źródłem tych

 regulacje odnoszące się do tego zagadnienia zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i

Back to top