Szukaj haseł:

Środki bezpieczeństwa finansowego – to środki stosowane wobec swoich klientów przez instytucje obowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym banku - to niezbędny element sprawozdań finansowych banków, które w poprzedzającym

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym banków - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym banków – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z

Back to top