Szukaj haseł:

Waluta wirtualna, bo taka nazwa została 13 lipca 2018 r. wprowadzona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 1 marca

Initial Coin Offering (ICO), czyli Wstępna Oferta Kryptowalutowa, to metoda pozyskiwania funduszy inwestycyjnych w zamian za kryptowaluty jako tokeny. ICO

Blockchain, (pol. łańcuch bloków), jest to zbiór danych, który wykorzystuje technologie rozproszonego rejestru. Informacje, które są w nim zawarte zostały

Back to top