Szukaj haseł:

Społeczna szkodliwość czynu – pojęcie to ma rodowód oświeceniowy; jest kategorią obiektywną, która łączy się z tzw. materialną definicją przestępstwa i

Groźba bezprawna to groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby jemu najbliższej, wzbudzająca uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, a

Obrona konieczna jest prawem podmiotowym człowieka do ochrony dóbr własnych, dóbr należących do innych osób, a także dóbr publicznych przed

Back to top