Szukaj haseł:

Od greckiego słowa zapomnienie, to akt łaski będący właśnie wyrazem zapomnienia win, a dokładnie popełnionych czynów zabronionych, przejawiający się częściowym

Czyn ciągły oznacza co najmniej dwa zachowania sprawcy, które następują w krótkim odstępie czasu, odbywają się na jednej osobie (kilka

Społeczna szkodliwość czynu – pojęcie to ma rodowód oświeceniowy; jest kategorią obiektywną, która łączy się z tzw. materialną definicją przestępstwa i

Zbrodnia, zgodnie z definicją zawartą w art. 9 par. 2 kodeksu karnego, to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na

Back to top