Szukaj haseł:

Zdarzenia prawne – są to takie zdarzenia faktyczne, z którymi norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie konkretnego stosunku prawnego.

 to określona w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

to podmiot profesjonalnie trudniący się reprezentacją innych podmiotów przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie realizacji ciążących na tych podmiotach

Zlecenie – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXI, w art. 734 – 751, na mocy

Back to top