Szukaj haseł:

Podatek od spadków i darowizn – opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXXIII, w art. 888 – 902, na mocy której jedna

To zmniejszenie ciężaru podatkowego. Jej celem jest częściowe obniżenie, ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego, w odróżnieniu od zwolnienia podatkowego, które

Konwalidacja czynności prawnej, nazywana też uzdrowieniem, polega na uznaniu ze skutkiem wstecznym (ex tunc) za ważną czynność prawną, która wcześniej

Back to top