Szukaj haseł:

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r.

Zakończenie dozoru elektronicznego – zakończenie odbywania przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego następuje z dniem zakończenia wykonywania tego dozoru,

System dozoru elektronicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Rozpoczęcie dozoru elektronicznego - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Back to top