Szukaj haseł:

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego – to nadzór sprawowany nad tą działalnością tych organizacji, sprawowany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego - to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Inicjatywa lokalna – to uregulowana w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność pożytku publicznego – to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Back to top