Szukaj haseł:

Taryfy w prawie energetycznym – to ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne taryfy dla paliw gazowych lub energii przetworzonej w dowolnej postaci,

Koordynator do spraw negocjacji – to działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki organ, prowadzący postępowania mające na celu pozasądowe rozwiązywanie

Kontrola REMIT – to przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kontrola lub postępowanie wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku lub

Koncesje na działalność paliwową i energetyczną – to wskazane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.

Back to top