Szukaj haseł:

Rynek mocy – to regulowany rynek handlu energią elektryczną, składania ofert sprzedaży i sprzedaży mocy energii elektrycznej, składania ofert kupna

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym – to odpowiedzialność za czyny zabronione przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Kary pieniężne w prawie energetycznym – to stanowiące dochód budżetu państwa, wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary finansowe przewidziane

Odbiorca wrażliwy – to określona w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54

Back to top