Szukaj haseł:

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków – to jedna z instytucji przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Stosują je instytucje

Kontrola instytucji obowiązanych – to sprawowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określona w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r.

Back to top