Szukaj haseł:

To wyłączenie z zasięgu opodatkowania podatkiem od osób prawnych określonej grupy podmiotów, nie ze względu na określone działania, skutkujące nieobjęciem

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

To dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Nazywany w Polsce popularnie daniną solidarnościową, dla odróżnienia od funkcjonującego w innych państwach podatku solidarnościowego, przybierającego postać jednorazowych lub okresowych

Back to top