Szukaj haseł:

Komornik – to funkcjonariusz publiczny, pełniący służbę jako organ egzekucyjny na rzecz wymiaru sprawiedliwości, działający przy sądzie rejonowym, a także

To funkcjonariusz publiczny, realizujący zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorom sądowym została

Back to top