Szukaj haseł:

Obowiązek przekazywania informacji o transferach pieniężnych – to obowiązek instytucji obowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Kontrola instytucji obowiązanych – to sprawowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określona w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r.

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego – to organ doradczy i opiniodawczy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy, działający przy Generalnym

Organy informacji finansowej – to organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są nimi: minister

Back to top