Szukaj haseł:

Kampania wyborcza w radio i tv – to zorganizowane działania mające na celu wyrażenie poparcia dla danego kandydata, jak i

Kampania wyborcza – to zorganizowane działania mające na celu wyrażenie poparcia dla danego kandydata, jak i jego elekcję w wyborach:

Finansowanie kampanii wyborczej – reguły finansowania kampanii wyborczych w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP;

Back to top