Szukaj haseł:

Zgłoszenie kandydata na posła – to zgłoszenie kandydata do izby niższej polskiego parlamentu – Sejmu RP, będącej najwyższym organem władzy

Komitet wyborczy – to grupa osób, która została zawiązana celem zgłoszenia kandydatów w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu

Kampania wyborcza – to zorganizowane działania mające na celu wyrażenie poparcia dla danego kandydata, jak i jego elekcję w wyborach:

Zgłaszanie kandydata na Prezydenta RP – kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. W celu

Back to top