Szukaj haseł:

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez

Kapitał zakładowy – kwota pieniężna określająca sumę wartości nominalnej wszystkich udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej

Spółka kapitałowa, w odróżnieniu od spółek osobowych, posiada pełną osobowość prawną. Przed wpisem do rejestru przedsiębiorców, z chwilą zawarcia umowy

Back to top