Szukaj haseł:

Wykonanie kary grzywny – warunki i tryb wykonania kary grzywny zostały określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Wykroczenia skarbowe – to wskazane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83

Kary za przestępstwa skarbowe - to przewidziane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999

 to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale IX Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.

Back to top