Szukaj haseł:

Kary pieniężne w zakresie gier hazardowych – to kary finansowe określone w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o

Kary administracyjne za niedopełnieni obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi – to kary, jakim podlegają instytucje obowiązane za

Kary pieniężne w prawie energetycznym – to stanowiące dochód budżetu państwa, wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary finansowe przewidziane

Back to top