Szukaj haseł:

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu – to okoliczności, których wystąpienie powoduje, że mimo popełnienia czynu noszącego znamiona zabronionego, jego sprawca nie

Leasing finansowy, nazywany również finansowanym lub kapitałowym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie

Czynności cywilnoprawne – są to instrumenty, za pomocą których podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą według własnej woli, w ramach obowiązującego porządku

Część składowa rzeczy i przynależność - część składowa rzeczy, to taki przedmiot, który nie może być od rzeczy odłączony bez

Back to top