Szukaj haseł:

zbiór krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa osób w formach aktywności fizycznej i umysłowej zwanych sportem, a także regulujących

to zbiór regulacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami. Problematyka prawna z zakresu nieruchomości została uregulowana w wielu aktach prawnych,

to instytucja prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą jego śmierci,

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXXIII, w art. 888 – 902, na mocy której jedna

Back to top