Szukaj haseł:

Współwłasność – to prawo własności przysługujące jednocześnie i niepodzielnie więcej niż jednemu podmiotowi, charakteryzujące się wielością podmiotów, jednością przedmiotu i

Przedmiot umowy leasingu – treść art. 709¹ Kodeksu cywilnego stanowi, że przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. W szerszym

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu – to okoliczności, których wystąpienie powoduje, że mimo popełnienia czynu noszącego znamiona zabronionego, jego sprawca nie

Leasing finansowy, nazywany również finansowanym lub kapitałowym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie

Back to top