Szukaj haseł:

Zakład karny typu zamkniętego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Zakład karny typu półotwartego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Zakład karny typu otwartego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym – to obowiązki jakim poddawać się musi skazany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, określone

Back to top