Szukaj haseł:

Przestępstwo udaremnienia przetargu publicznego - to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, spenalizowany w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca

Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym - to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, karalna niegospodarność, spenalizowana w art. 296 Ustawy

Przestępstwa na szkodę wierzycieli – to czyny zabronione spenalizowane w art. 300 – 303 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997

to procedura karna regulująca sytuacje, w których wobec sprawcy czynu zabronionego wyłączone jest karanie, z uwagi na określone w ustawie

Back to top