Szukaj haseł:

Zakazy, nakaz i obowiązek w Kodeksie karnym wykonawczym - przesyłając odpis wyroku, w którym orzeczono jeden z tych środków karnych,

Kary dyscyplinarne dla osadzonego w zakładzie karnym – to kary przewidziane dla skazanego w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997

Dozór kuratora sądowego – na mocy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Zakład karny typu zamkniętego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Back to top