Szukaj haseł:

Wykonywanie kar wobec żołnierzy – reguły i tryb wykonywania tych kar zostały określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997

Wykonanie tymczasowego aresztowania – to instytucja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Zakazy, nakaz i obowiązek w Kodeksie karnym wykonawczym - przesyłając odpis wyroku, w którym orzeczono jeden z tych środków karnych,

Zatrudnienie skazanego – na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Back to top