Szukaj haseł:

 to sposób załatwienia sprawy administracyjnej uregulowany w Dziale II, Rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

 to rozprawa uregulowana w Dziale II, Rozdziale 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960

 to rodzaj niejawnego postępowania uregulowany w Dziale II, Rozdziale 5a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

To instytucja prawa administracyjnego uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.), w art. 182

Back to top