Szukaj haseł:

To jednostka organizacyjna Policji służby śledczej, realizująca zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju.

To centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, będący przełożonym wszystkich

Back to top