Szukaj haseł:

Przedmiot umowy leasingu – treść art. 709¹ Kodeksu cywilnego stanowi, że przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. W szerszym

Leasing operacyjny, nazywany również bieżącym lub eksploatacyjnym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie

Leasing finansowy, nazywany również finansowanym lub kapitałowym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie

To zużycie fizyczne (przez eksploatację) i ekonomiczne (przez postęp techniczny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość wyrażona

Back to top