Szukaj haseł:

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXXIII, w art. 888 – 902, na mocy której jedna

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, Dziale II, w art. 821 – 828, na mocy

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, w art. 805 – 820, na mocy której jedna

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi

Back to top