Szukaj haseł:

to dokumenty służące ustaleniu i potwierdzające stan prawny nieruchomości, których rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości w formie publicznie dostępnej,

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym

Back to top