Szukaj haseł:

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

To jeden z podatków lokalnych, do którego zobowiązani są posiadacze i właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

Back to top