Szukaj haseł:

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym – to obowiązki jakim poddawać się musi skazany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, określone

Nauczanie w zakładzie karnym – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Obowiązki skazanego w trakcie dozoru elektronicznego – po udzieleniu skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w

Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

Back to top