Szukaj haseł:

Ochrona i udostępnianie danych osobowych (w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – dane osobowe i ich udostępnianie

Dopuszczalne ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie wojennym - zgodnie z Konstytucją RP, zasady działania organów władzy publicznej

Back to top