Szukaj haseł:

Odpowiedzialność za naruszenie prawa prasowego – to odpowiedzialność określona w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe

to instytucja prawa cywilnego, zawierająca regulacje określające granice odpowiedzialności spadkobierców za wchodzące w skład spadku długi. Zostały one zawarte w

Back to top