Szukaj haseł:

Odpowiedzialność za naruszenie prawa prasowego – to odpowiedzialność określona w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.

Odpowiedzialność karna w ustawie o rachunkowości – to odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym – to odpowiedzialność za czyny zabronione przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe – to odpowiedzialność za czyny niedozwolone popełnione umyślnie lub nieumyślnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak

Back to top