Szukaj haseł:

To odpowiedzialność karnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma,

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – to zasada procesowa, zgodnie z którą proces toczy się przed neutralnym sędzią, mającym za

Back to top