Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna w ustawie o rachunkowości – to odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym – to odpowiedzialność za czyny zabronione przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe – to odpowiedzialność za czyny niedozwolone popełnione umyślnie lub nieumyślnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak

to wymierzane zamiast kar środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy za popełniony przez niego czyn zabroniony, jeśli sprawcy

Back to top