Szukaj haseł:

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

To instytucja prawa podatkowego, urzędowy dokument wydawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący silniejszą odmianę interpretacji indywidulanej, wydawanej przez organ

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

Back to top