Szukaj haseł:

Podatek u źródła (WHT), z ang. Witholding tax, to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych i osób fizycznych,

Kontrola podatkowa – to przeprowadzane przez organy podatkowe czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości dokonanych przez podatnika czynności, mających wpływ

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn – to uregulowana w art. 16 Ustawy z dnia 28 lipca 1983

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez

Back to top