Szukaj haseł:

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe

to instytucja prawa podatkowego określająca moment ustania ciążącego na podatniku, płatniku i inkasencie zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące zagadnienia związane z

przepisy opisujące ten proces zostały zawarte w odrębnym Rozdziale 1 Działu III Ordynacji podatkowej (Dz.U. 2019 poz. 900). Zobowiązanie podatkowe

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje

Back to top