Szukaj haseł:

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych,

 to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Back to top