Szukaj haseł:

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych – to sprawozdanie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa

Organizacja pożytku publicznego – to podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Podmiotami tymi mogą być organizacje pozarządowe

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego - to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Działalność pożytku publicznego – to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Back to top