Szukaj haseł:

Wykaz organizacji pożytku publicznego – to wykaz tych organizacji, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierający: nazwę i

Przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent

Back to top