Szukaj haseł:

Biuletyn Informacji Publicznej – to urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

Wolontariat – to wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych działających na

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - organy administracji publicznej wspierają realizację zadań publicznych lub powierzają to zadanie organizacjom

To instytucja prawa administracyjnego uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.), w art. 182

Back to top