Szukaj haseł:

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy

Inaczej zwana klauzulą obejścia prawa podatkowego, to instytucja prawa podatkowego zapobiegająca osiągnięciu przez podatnika korzyści podatkowej, a do czego miałoby

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

Back to top