Szukaj haseł:

Jednostki mikro – to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr

Jednostki małe - to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr

Podmioty stosunku prawnego – są nimi osoby, które są lub mogą być uczestnikiem stosunku prawnego. Zgodnie z dwustronnym charakterem stosunku

 to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Back to top