Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym – to odpowiedzialność za czyny zabronione przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Kary pieniężne w prawie energetycznym – to stanowiące dochód budżetu państwa, wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary finansowe przewidziane

Taryfy w prawie energetycznym – to ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne taryfy dla paliw gazowych lub energii przetworzonej w dowolnej postaci,

Koordynator do spraw negocjacji – to działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki organ, prowadzący postępowania mające na celu pozasądowe rozwiązywanie

Back to top