Szukaj haseł:

Okręgowa komisja wyborcza - to organ powoływany celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP;

Zadania Państwowej Komisji Wyborczej – to zadania stałego i najwyższego organu wyborczego, jakie realizować ma on w związku z przeprowadzaniem

Państwowa Komisja Wyborcza – to stały i najwyższy organ wyborczy, ustanowiony celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu

Ustalanie wyników głosowania w obwodzie – reguły tych ustaleń określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Back to top