Szukaj haseł:

To jeden z odrębnych trybów postępowania cywilnego, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczym, a także

Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, realizuje się poprzez działania podjęte przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata), występującego w tym

Celem zastępstwa procesowego  w postępowaniu przed organami administracji publicznej jest reprezentacja mocodawcy (czyli osoby zlecającej zastępstwo) przy dokonywaniu określonych czynności

Przedstawiciel – instytucja przedstawiciela została unormowana w kodeksie cywilnym w przepisie art. 95 kc i następnych, w którym mowa jest o

Back to top