Szukaj haseł:

 to występujący w tym postępowaniu zastępcy stron i ich organów lub przedstawicieli ustawowych, działający w ich imieniu. Regulacje dotyczące praw

To zgodnie z wypracowaną w doktrynie prawa definicją, zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników działalności członków organów spółki, a więc: zarządu, rady

Zasady postępowania podatkowego – to zasady postępowania uregulowanego w Ustawie z 29 sierpnia 2019 r. Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) (Dz.U.2019,

Back to top